mAE

 

 

Tuning - modyfikacja oprogramowania i kalibracja.

 1. Sposoby realizacji tuningu elektronicznego i mechanicznego.
 2. Tuning elektroniczny – oprogramowanie, rezystory, boksy, eco antyeco,
 3. Sposoby modyfikacji przez złącze diagnostyczne, ingerencję bezpośrednią oraz wszelkiego rodzaju urządzenia zewnętrzne.
 4. Modyfikacje mechaniczne.
 5. Zewnętrzne sterowniki silnikowe i ich rodzaje.
 6. Różnice między sterownikami i sposoby realizacji.
 7. Sterowniki stand alone i urządzenia zewnętrzne typu piggyback.
 8. Zastosowanie w silnikach ZS i ZI.
 9. Wprowadzenie do zagadnienia tuningu elektronicznego.
 10. Sposoby realizacji tuningu elektronicznego oprogramowanie i jego możliwości.
 11. Najważniejsze różnice między oprogramowaniem oraz prezentacja przy pomocy programu tuningowego poprawnej i błędnej modyfikacji oprogramowania sterownika silnikowego.
 12. Urządzenia do programowania sterownika przez złącze diagnostyczne, port BDM, CAN.
 13. Działanie układu doładowania, recyrkulacji spalin oraz filtra cząstek stałych w kontekście tuningu.
 14. Ciśnienia, ich regulacja oraz wpływ na recyrkulację spalin i ich temperaturę.
 15. Ograniczenia przepływu w jednostkach spalinowych.
 16. Bezpieczeństwo jednostki napędowej po modyfikacji.
 17. Zagrożenia i najczęstsze problemy.
 18. Różnice w działaniu jednostki napędowej po prawidłowym i nieprawidłowym tuningu.
 19. Najczęściej popełniane błędy podczas tuningu oraz sposoby diagnostyki i ich rozpoznawania.
 20. Naprawa i diagnostyka jednostek napędowych po tuningu.
 21. Błędy ciśnienia doładowania oraz sumy kontrolnej programu.
 22. Diagnostyka turbin i bezpieczeństwo instalacji.

Wykładowca: Andrzej Poniedziałek

Czas trwania: 2 dni (13 godzin)