Polityka prywatności AutoElektro.eu

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest LEWART z siedzibą w Warszawie. Adres siedziby administratora to ul. Górczewska 226a/15, 01-460 Warszawa. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) to 527 152 72 94.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować pod adresem e-mail lub korespondencyjnie: LEWART ul. Górczewska 226a/15, 01-460 Warszawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez firmę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Firmy (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes firmy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług firmy będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Firmy w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w związku z korzystaniem przez nią z Serwisu, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W powyższych sprawach należy się zwracać do administratora na piśmie na adres wskazany w ust. 2.

  Osoby zarejestrowane jako użytkownicy Serwisu mają ponadto możliwość poprawiania swoich danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 6. Podawanie przez użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w Serwisie oraz wykonanie Usługi.
 7. Nie istnieje możliwość korzystania z Serwisu oraz z Usługi anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja Usługi ze względów technicznych nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych użytkownika.
 8. Dane osobowe zbierane są w celu wykonywania Usługi, co obejmuje zawieranie umów sprzedaży produktów oraz informowanie o przebiegu realizacji Usługi.  Dane osobowe są również wykorzystywane do działań marketingowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes firmy LEWART Działania te obejmują wysyłkę newslettera, prezentowanie i dostarczanie informacji o produktach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych AutoElektro i jego partnerów, a także w celu prowadzenia marketingu produktów własnych i usług oraz produktów i usług AutoElektro i jego partnerów w inny sposób.

  Działania marketingowe mogą polegać na:

  a.  wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa, rekomendacje na stronie sklepu i w newsletterach);

  b.  wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

  c.  kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać informacje handlowe;

  d. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, pocztową oraz działania telemarketingowe).

 9. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących użytkowników w celu analizy ich zachowania, stworzenia prognozy na przyszłość i wyświetlania użytkownikowi treści dopasowanych do jego preferencji.
  Dane osobowe mogą być więc zatem przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Jeżeli profilowanie ma wywoływać skutki prawne wobec klienta lub w inny sposób istotnie na niego wpływać, takie profilowanie może mieć miejsce wyłącznie w oparciu o odrębnie wyrażoną zgodę. W innym przypadku profilowanie będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego celu, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 10. Dane mogą być ponadto zbierane w celu udostępnienia ich podmiotom trzecim w celu umożliwienia im przesyłania ofert, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.
 11. Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, to może otrzymywać informacje handlowe na podany adres e-mail i za pomocą SMS na podany numer telefonu.
 12. Klient dokonujący zakupu w sklepie może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail na przetwarzanie przez sklep AutoElektro.eu oraz swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w AutoElektro.eu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 13. AutoElektro w ramach Serwisu wykorzystuje tzw. pliki „cookies” tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  AutoElektro wykorzystuje informacje zapisane w wewnętrznych i zewnętrznych plikach typu cookies w celach:
  a. umożliwienia działania podstawowych funkcji Serwisu, w tym zapamiętywania koszyka i utrzymania sesji  Użytkownika;
  b. podniesienia efektywności działania Serwisu oraz dopasowania go do potrzeb Klientów;
  c. tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych podstron Serwisu;
  d. marketingowych, umożliwiających lepsze dopasowanie i profilowanie przekazu reklamowego do preferencji Użytkownika. Dotyczy to również reklam emitowanych u partnerów zewnętrznych. 
 14. Użytkownik może w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała i zapamiętywała plików cookies. Może także wyczyścić historię cookies w pamięci swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to znacznie utrudnić korzystanie ze sklepu internetowego AutoElektro.eu i uniemożliwić prezentowania Użytkownikowi oferty dopasowanej do jego preferencji.
 15. AutoElektro informuje, iż w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) oraz rodzaju urządzenia,  za pomocą którego Użytkownik łączy się Serwisem. Dane te, jak również czas połączenia Użytkownika z Serwisem, są przetwarzane, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem przetwarzania danych  są w szczególności kwestie techniczne oraz zbieranie informacji do celów statystycznych.
 16. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkowników serwisu oraz zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator na bieżąco kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
 17. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).